Ben je een cateraar? Word nu lid en gebruik coupon 'EARLY24' voor 50% korting!

Disclaimer

Cateringbestellen is een online platform waar cateraars hun diensten aanbieden aan klanten en organisaties. Het fungeert als een communicatie- en contractplatform tussen cateraars (verhuurders) en klanten (huurders). Cateringbestellen is eigendom van Kdesign.be en is alleen intermediair in het samenbrengen van partijen.

Artikel 1 – Definitie

  1. Cateringbestellen: het online platform voor cateraars en klanten.

  2. Verhuurder: Cateraar en leverancier van diensten op het platform.

  3. Huurder: Partij die de cateringdienst reserveert/boekt.

  4. Platform: [Website URL van Cateringbestellen].

  5. Dienst: Aangeboden cateringdiensten en aanvullende diensten zoals muziek, apparatuur, enz.

  6. Gebruiksovereenkomst: Overeenkomst tussen cateraar en klant.

  7. Boeking: Reservering van de dienst door de klant.

Artikel 2 – Registratie en Gebruiksovereenkomst Registratie vereist akkoord met de voorwaarden. Cateringbestellen mag accounts blokkeren bij ongepast gebruik.

Artikel 3 – Boekingen op het platform Boekingen worden gemaakt via het platform of direct tussen partijen. Cateringbestellen is niet betrokken bij de betalingen.

Artikel 4 – Wijzigingen in boekingen Wijzigingen alleen mogelijk in overleg met de cateraar.

Artikel 5 – Prijzen Prijzen exclusief BTW en andere kosten, kunnen wijzigen en worden bepaald door de cateraar.

Artikel 6 – Betaling Betalingsvoorwaarden van de cateraar zijn van toepassing.

Artikel 7 – Annuleringen Annuleringen volgens de voorwaarden van de cateraar.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Cateringbestellen is niet aansprakelijk voor schade of tekortkomingen van cateraars.

Artikel 9 – Platform Cateringbestellen streeft naar actuele informatie maar is niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen.

Artikel 9 – Platform Cateringbestellen streeft naar actuele informatie maar is niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen.

Artikel 10 – Persoonsgegevens Gegevensverwerking volgens de Privacy Verklaring van Cateringbestellen.

Artikel 11 – Klachtenprocedure Klachten over diensten moeten binnen 14 dagen worden gemeld aan de cateraar.

Artikel 12 – Overmacht Cateringbestellen is niet verantwoordelijk voor verplichtingen tijdens overmachtssituaties.

Artikel 13 - Inhoud op het Platform Cateringbestellen kan inhoud aanpassen bij schending van regels of rechten.

Artikel 14 - Remedies Cateringbestellen kan maatregelen nemen bij schending van voorwaarden door cateraars.

Artikel 15 – Slotbepalingen Voorwaarden geldig ondanks veranderingen in Cateringbestellen; alleen Belgisch recht van toepassing.